Dlaczego warto wybierać produkty ekologiczne

Produkty w 100% naturalne

Podczas produkcji (w rolnictwie i hodowli) na wszystkich etapach przetwarzania wykorzystywane są wyłącznie naturalne substancje lub minerały, wyłączone jest stosowanie nawozów, pestycydów, herbicydów, produktów farmaceutycznych i chemicznych środków konserwujących.

Bardziej wartościowe

Różne badania przeprowadzone przez niezależne organizacje wielokrotnie wykazały, że żywność ekologiczna jest bogatsza w składniki odżywcze niż inne rodzaje żywności. Badania pokazują, że produkty ekologiczne zawierają większe ilości witaminy C, przeciwutleniaczy i minerałów: wapnia , żelaza, chromu i magnezu.

Nie zawierają GMO

Rolnictwo ekologiczne zabrania stosowania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO).

Im więcej produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi, tym nasze środowisko będzie czystsze i zdrowsze

Techniki rolnictwa ekologicznego są przyjazne dla środowiska i jego równowagi. Nie zanieczyszczają powietrza i wody, nie doprowadzają do erozji gleby, sprzyjają zachowaniu różnorodności biologicznej środowiska, która jest niezbędna do życia na naszej planecie. Rolnictwo konwencjonalne skupia się na monokulturze wysokiej wydajności i niszczy różnorodność biologiczną. Pestycydy wykorzystywane nagminnie w rolnictwie konwencjonalnych zanieczyszczają źródła wody, więc wybierając produkty organiczne zmniejszamy zanieczyszczenie naszej wody pitnej.

Poprawa żyzności gleby

Stosowanie substancji organicznych i wykorzystanie właściwych technik rolniczych np. płodozmianu prowadzi do poprawy stanu gleby i powoduje zwiększenie jej żyzności. A zdrowa gleba produkuje zdrowe owoce.

Pozytywny wpływ na nasze zdrowie

Eliminując z naszej diety pestycydy, konserwanty, hormony i inne szkodliwe substancje, zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych – nowotworów i alergii. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska uznaje za potencjalnie rakotwórcze około 60% herbicydów (czyli pestycydów do zwalczania chwastów), 90 % środków grzybobójczych oraz 30% środków owadobójczych. Wielu naukowców uważa, że gwałtowny przyrost zachorowań na nowotwory w ostatnim czasie jest częściowo powiązany z masowym stosowaniem pestycydów w rolnictwie konwencjonalnym.

100 % pewności

Kupując produkty oznakowane jako ekologiczne możemy mieć niemal 100% pewność, że są wytworzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Gwarantowane jest to przez Unijne Rozporządzenia WE 834/07 i 889/08 , które definiują standardy produkcji, etykietowania, system kontroli i certyfikacji. Podlegają im wszystkie podmioty produkujące, konfekcjonujące, importujące i przetwarzające żywność organiczną. W każdym z krajów unijnych, włącznie z Polską kontrolą i certyfikacją podmiotów działających w branży żywności ekologicznej zajmują się wyznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa instytucje.

Smak

Ekologiczna żywność po prostu smakuje lepiej, niż żywność uprawiana metodami konwencjonalnymi przy użyciu pestycydów.